Kontakt

 

AUTOPRIJEVOZNIK MATO MATIĆ
Gmajna 34, 10 291 Zdenci Brdovečki
OIB: HR 23755929404
TIMOCOM: 304880
Transport i Logistika:
E-mail: matic.autoprijevoz@hi.t-com.hr

 

Disponenti:

Mato Matić     – 091 205 63 70

Josip Matić      – 091 279 99 27

Andrea Matić – 091 600 13 02

Jelena Gavran – 095 872 02 93

 

Računi + Popratna dokumentacija:

Andrea Matić – 091 600 13 02

andrea.apmatic@gmail.com

 

Računovodstvo i financije:

racunovodstvo.a.p.mmatic@gmail.com

 

Autoprijevoz Matić
Autoprijevoz Matić

Autoprijevoz Matić